Onderwerpen


Hier vind je een overzicht van alle mogelijke opdrachten welke ikonderzoekwater.nl aanbiedt. Je kunt zo snel vaststellen welke opdrachten in jouw buurt worden aangeboden. Ook kun je per vak alle opdrachten laten tonen.

Ik weet al wat ik wil

Bedenk je eigen onderwerp

Amersfoort aan zee?

Beheer stedelijk gebied

Let op, veilige dijken!

Kustverdediging en dijken

Drinken uit het riool?

Afvalwater

Een goedkopere slibstream

Afvalwater

Schoon water, schoon slib?

Afvalwater

Duurzaam drinkwater

Drinkwater

Klimaatverandering in de stad

Riolering

Ruimte voor de rivier

Ruimte voor de rivier

Ontwerp een slimme snelle sluis!

Vaarwegen en scheepvaart

Vind jij een nieuw rioolsysteem uit?

Riolering

Groene daken

Duurzame oplossingen in de stad

Fosfaten uit urine

Afvalwater

Spelen met water

Kwaliteit waterbronnen

Ga de strijd aan met onkruid

Kwaliteit waterbronnen

Water voor de landbouw

Beheer landelijk gebied

Verwijvende vissen en watervlooien met hoofdpijn

Afvalwater

De vervuiler betaalt, is dit wel waar?

Afvalwater

Medicijnen in het water, hoe kunnen we dit beperken?

Afvalwater

Dansende muggen steken niet.

Waterkwaliteit oppervlaktewater

Kies je plekje. Welke waterkwaliteit vind jij hier goed?

Kwaliteit waterbronnen

Overstroming? Dijksoldaten gezocht (m/v)

Kustverdediging en dijken

De ene sloot is de andere niet!

Waterkwaliteit oppervlaktewater

Lekker Regenwater

Kwaliteit waterbronnen

De dikke en de dunne

Drinkwater

Waterdoorlatend wegdek

Wateroverlast

Ontwerp de sluis van de toekomst

Vaarwegen en scheepvaart

Geschikte plekken voor nieuwe natuur?

Beheer landelijk gebied

Wonen in een badkuip!

Kustverdediging en dijken

Wateroverlast in een stad

Beheer stedelijk gebied

Veilige dijken!

Kustverdediging en dijken

Thema Waterkeringen: 4 onderwerpen

Beheer stedelijk gebied

Thema Kust- en oeverwerken: 2 onderwerpen

Kustverdediging en dijken

Thema Kust- en rivierwaterbouw: 4 onderwerpen

Kustverdediging en dijken

Het groene dak

Duurzame oplossingen in de stad

Maak een waterloket

Beheer stedelijk gebied